ما که نداریم به غیر از تو کس

ای ولی عصر و امام زمان

ای سبب خلقت کون و مکان

ای بولای تو تولای ما

مهر تو آیینه دلهای ما

تا تو زما روی نهان کرده‌ای

خون به دل پیر و جوان کرده‌ای

خیز و ببین ای شه دنیا و دین

کفر گرفته همه روی زمین

عالم ما عالم دیگر شده

آینه دهر مکدّر شده

شرع نبی یکسره بر باد رفت

دین زکف بنده و آزاد رفت

خانه ایمان همه ویران ببین

گبر و مسلمان همه یکسان ببین

ای به تو امید همه خاکیان

بلکه امید همه افلاکیان

شمس فلک شمسه ایوان تست

جّن و ملک بنده دربان تست

مطلع والشمس بود روی تو

مظهر واللیل دو گیسوی تو

دیده خلقی همه در انتظار

کز پس این پرده شوی آشکار

هر چه ز بیگانه و خیل تو اند

جمله در این راه طفیل تو اند

محتجب از خلق جهان تا به کی

در پس این پرده نهان تا به کی

ما که نداریم به غیر از تو کس

ای شه خوبان تو به فریاد رس

خیز بکش تیغ دو سر از نیام

ای شه منصور پی انتقام

خیز و جهان پاک ز ناپاک کن

روی زمین پاک ز خاشاک کن

«ذاکر»‌ بیچاره همه صبح و شام

می کند از دور بکویت سلام

 

ذاکر

/ 3 نظر / 73 بازدید
مطهره

اشک آب رحمتی است که همه تیرگی ها را از سینه می شوید و دل را به عین صفا که فطرت توحیدی عالم باشد، اتصال می بخشد.(شهیدآوینی) سلام ممنون از حضورتون. ایام محرم رو به شما وخانواده محترمتون تسلیت عرض می کنم درپناه حق باشید التماس دعا[گل]

سیده عامره

شمااااااااااااااااااااااااااااااا بـــــــــــــــــــــــــــــه بزرگی ببخشییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید[نیشخند][وحشتناک]