یکبار نشد...

یکبار نشد تورا صدایی بکنیم

تعجیل بخواهیم ودعایی بکنیم

هرجا که به نفع بود با صوت بلند؛

گفتیم «بیا» تا که ریایی بکنیم

 

 

                                                                 محمد بختیاری

/ 1 نظر / 22 بازدید
__پلاک بی نشان__

مـــهــــدی جـــــان در سیر آمد و رفت جمعه ها من خسته هنوز امیدوار چشم براهت ترسم از این است که از عمرم مهلت جمعه ی دیگر نباشد