خدا را چه دیده‌ای ...

گاهی خیال می کنم از من بریده‌ای

بهتر ز من برای دلت برگزیده‌ای

از من عبور می‌کنی و دم نمی‌زنی

تنها دلم خوش است که شاید ندیده‌ای

یک روز میرسد که به آغوش گیرمت

هرگز بعید نیست خدا را چه دیده‌ای

 

شاعر؟

/ 0 نظر / 23 بازدید