خوشا آنکس که بی دین است و دنیا

خوشا آنکس که مولایش تو باشی

انیس و یار و آقایش تو باشی

خوشا آنکس که رسوای تو باشد

غم پنهان و پیدایش تو باشی

خوشا آنکس که در هنگام مستی

نوای گرم آوایش تو باشی

خوشا آنکس که در وادیّ عشق است

که معشوقش تو صهبایش تو باشی

خوشا آنکس که در ذکر مدام است

کلام و ذکر و هم رایش تو باشی

خوشا آنکس که ترک این جهان گفت

که تا دنیا و عقبایش تو باشی

خوشا آنکس که بی دین است و دنیا

که تا دینش تو دنیایش تو باشی

خوشا آنکس که بی سمع و بصر شد

که گوش و چشم بینایش تو باشی

خوشا آنکس که بی اسم و نشان شد

که اسم و هم مسمّایش تو باشی

خوشا آنکس که از جانش گذشته

که جان و نفس علیایش تو باشی

خوشا آنکس که دست از این و آن شست

که تا اُولی و اُخرایش تو باشی

خوشا آنکس که امروزی امیدش

شفیع صبح فردایش تو باشی

خوشا آنکس که مثل مصطفایت

نگهدارش تو مولایش تو باشی

 

مصطفی خبازیان زاده

/ 0 نظر / 38 بازدید