خدا کند که بیایی

الا که راز خدایی، خدا کند که بیایی

تو نور غیب نمایی، خدا کند که بیایی

شب فراق تو جانا، خدا کند که سرآید

سرآید و تو بیایی، خدا کند که بیایی

دمی که بی‌تو برآید، خدا کند که نیاید

الا که هستی مایی، خدا کند که بیایی

به گفتگوی تو دنیا، به جستجوی تو دل‌ها

تو روح صلح و صفایی، خدا کند که بیایی

به هر دعا که توانم، تو را همیشه بخوانم

الا که روح دعایی، خدا کند که بیایی

تو مشعری و منایی، تو زمزمی و صفایی

تو رمز آب بقایی، خدا کند که بیایی

تو بگذر از سفر خود، ببین که پشت سر خود

چه محشری چه بلایی، خدا کند که بیایی

به سینه‌ها تو سروری، به دیده‌ها همه نوری

به دردها تو دوایی، خدا کند که بیایی

دل مدینه شکسته، حرم به راه نشسته

تو مروه‌ای تو صفایی، خدا کند که بیایی

قسم به عصمت زهرا، بیا ز غیبت کبری

دگر بس است جدایی، خدا کند که بیایی

 

سید رضا مؤید

/ 0 نظر / 8 بازدید