نگاهی کن به خاک زیر پایت

گل زیبای نرگس از عنایت

نگاهی کن به خاک زیر پایت

تو هستی پادشاه پادشاهان

عطایی کن به عبد بی‌نوایت

صدایم کن به کوی آشنایی

که من هم بشنوم گاهی صدایت

همیشه من دعا گوی تو هستم

به هر جا می‌کنم مدح و ثنایت

غریبی تو در این عصر و زمانه

بمیرم من بمیرم از برایت

امید دیدن روی تو دارم

که پیش چشم تو گردم فدایت

 

سید حسین هاشمی نژاد

/ 0 نظر / 28 بازدید