/ 3 نظر / 25 بازدید
محمد حامد

دلتنگی یعنی فاصله ای که با هیچ بهانه ای پر نمی شود !

طلبه

در ماه رجب نور خدا می تابد / از روی علی نور خدا میتابد در خانه حق حقیقتی شد نهان / پرورده ی دست حق علی می آید ولادت حضرت علی علیه السلام بر شما مبارک