عرق شرم زمین

قطعه‌ی گمشده از پر پرواز کم است

یازده باز شمردیم و یکی باز کم است

این همه آب که جاریست نه اقیانوس است

عرق شرم زمین است که سرباز کم است

 

/ 4 نظر / 73 بازدید
علیرضا

دیدم به خواب آن آشنا دارد میاید/دیدم که بر دردم دوا دارد میاید... دیدم که با شال عزا و چشم گریان/مولای ما "صاحب زمان"دارد میاید... (خوش به حال اونایی که مخاطب خاصشون "مـــهـــدی فاطمه" هستش) یا مهدی "ادرکــــــــنـــــــا"