مصلح عالم

ای افسر چرخ، خاک راهت

وی عرش، غبار بارگاهت

ای خاتم اوصیاء کز اول

شد خاتم انبیا گواهت

ای آینه‌ی خدانمایی

در طلعت خوبتر ز‌ماهت

ای مصلح عالمی که عالم

اصلاح شود به خاک راهت

سیّار کُرات آسمانی

منظومه‌ی گردش نگاهت

در اوج فضا ستارگانند

افتاده به مقدم سپاهت

انوار خداست در تو پیدا

یا جلوه‌گری کند الهت

ای یوسف حسن مصر توحید

تا کی نگرم درون چاهت

باز‌ آی که غیر حق پرستی

محکوم شود به دادگاهت

سرمایه‌ی حسن خوبرویان

از خدمت بنده‌ی سیاهت

با فاطمه گفته‌ایم عمری

فرزند تو هست دادخواهت

"یا سیدنا بقیة الله

عجل لظهور، حجت الله"

 

حسین ترابی

/ 0 نظر / 10 بازدید