نازنینا نفسی اسب تجلی زین کن

به تمنای طلوع تو جهان چشم به راه

به امید قدمت کون و مکان چشم به راه

به تماشای توام نور دل هستی، هست

آسمان کاهکشان، کاهکشان چشم به راه

رخ زیبای تو را یاسمن آیینه به دست

قد رعنای تو را سرو جوان چشم به راه

در شبستان شهود اشک فشان دوخته‌اند

همه شب تا به سحر خلوتیان چشم به راه

دیدمش فرشی از ابریشم خون می‌گسترد

در سراپرده‌ی چشمان خود آن چشم به راه

نازنینا نفسی اسب تجلی زین کن

که زمین گوش به زنگ است و زمان چشم به راه

آفتابا دمی از ابر برون آ، که بود

بی تو منظومه‌ی امکان، نگران چشم به راه

 

زکریا اخلاقی

/ 0 نظر / 36 بازدید