دلبر مه لقا

          کی شود درد ما دوا گردد                               حاجت ما همه روا گردد

          حضرت صاحب الزمان آید                             عقده قلب شیعه واگردد

          بگشاید لبش چو بهر سخن                             پر زعطرش همه فضا گردد

          دل پر درد ما شود خشنود                               بر رخش چشم ما چو وا گردد

          دیده بر دوستان چو بگشاید                             جسم و جان پر ز محتوا گردد

          ذوالفقارش چو برکشد ز نیام                           دوست از دشمنش جدا گردد

ای امام زمان تو یار منی

دلبر و سرور و نگار منی

          دلبر مه لقای ما مهدی است                             سرور با صفای ما مهدی است

          آن ندایی که حل مشکلهاست                             در زمانه ندای یا مهدی است

          دشمنش خواروزار هردو سراست                      رستگاراست هرکه با مهدی است

          آخرین آیت و ولیّ خدا                                     ز آیه پاک انّما مهدی است

          واسط فیض حق بسوی عباد                             رابط ارض با سما مهدی است

          شافع ما بروز وانفسا                                     حجّت حق امام ما مهدی است

ای امام زمان تو یار منی

دلبر و سرور و نگار منی

          کلب دربار با صفای تو ام                                  بر سر سفره عطای تو ام

          زان شبی کاندر این دل افکندی                           مهر خود جمله در ثنای تو ام

          مدح غیر از تو من نمی‌گویم                               ذاکرم ذاکری برای تو ام

          دوست دارم به راه مهر تو ماه                            کشته گردم که جان فدای تو ام

          ای کریم حریم آل رسول                                     مهدیا هر چه‌ام گدای تو ام

          وه چه خوش باشد ای امام زمان                          بینم آندم که سر به پای تو ام

ای امام زمان تو یار منی

دلبر و سرور و نگار منی

 

 

مصطفی خبازیان زاده‌

/ 2 نظر / 49 بازدید
مطهره

پدرم هر وقت میگفت "درست میشود"... تمام نگرانی هایم به یک باره رنگ میباخت...! ولادت امــــــیر بـــی قــــرینـــــه امام علی علیه السلام بر شما و همه پدران آزاده دنیا مبارک باد[گل]

مینا

روزشون مبارکــــــــــــــ[گل]