ز زخم دشنه فراق، دلم به درد، گریه کرد...

چرا دعا و اشک شب، به دل اثر نمی‌کند

به کلبه حقیر من، کسی نظر نمی‌کند

من و سکوت و هق هق و صدای آه و ناله‌ام

ز کوی دل شکستگان، کسی گذر نمی‌کند

سپاه ابرهه ز کین، دوباره حمله‌ ور شد

ولی ز ترس، سینه را کسی سپر نمی‌کند

دروغ و دزدی و ربا، ترانه‌های پُر غنا

ز هر گناه زشت و بد، کسی حذر نمی‌کند

در این سرا که مردمان، به آب ناب تشنه‌اند

لبان تشنه را کسی، به آب، تر نمی‌کند

تمام شب به عشق صبح، سرود وصل خوانده‌ام

شب سیاه دوریت، چرا سحر نمی‌کند؟

ز زخم دشنه فراق، دلم به درد، گریه کرد

بیا که اشک درد دل، ز دل به در نمی‌کند

 

مهدی دیلمی

/ 0 نظر / 8 بازدید