چرا هنوز از تو خبری نیست...

الهی من به فدایت..

ثانیه ها در گذرند!!!

عقربه ها به سرعت باد می گردند!!!

اما..

پس چرا هنوز از تو خبری نیست..........

الهی جان ناقابلم به فدایت..

بیا دگر جانم به لبم رسیده دگر سپری دقیقه ها برایم نفس گیر شده..

دگر..

ای خدااااااااااا..!!!

/ 1 نظر / 28 بازدید