در بند نفس خود گرفتاریم...

این روزها دیگر کسی یاد شما نیست

دیگر کسی با نام هایت آشنا نیست

مثل گذشته نیست دیگر کارهامان

شبهای جمعه روی لبهامان دعا نیست

حق با شما بوده اگر خیمه نشینی

این جا میان ما برای تو که جا نیست

نان شب بعضی مهم تر از نماز است

یک عده ای هم کارشان غیر از ریا نیست

هر کس همان طوری که میخواهد همیشه

گرم و گناه و ... در دلش ترس از خدا نیست

دیگر گذشت آن هفته های جمکرانی

دیگر سه شنبه های هفته با صفا نیست

در بند نفس خود گرفتاریم از بس

که لحظه هامان از گرفتاری جدا نیست

 محمد حسن بیات لو

 

/ 3 نظر / 51 بازدید
مطهره

در رساله عشق در باب فطریه آمده : کسانی که " قوت غالب " آنها " غم حسین "است، نان خور زهرا محسوب می شوند و فطریه آنها با علی یا با خود خداست . عید سعید فطر، عید بندگی و رهائی از آتش بر شما بزرگواران مبارک[گل]

آنه شرلی

شعر زیبایی بود....لذت بردم....