/ 2 نظر / 39 بازدید
مطهره

حالا حتی کودکمان هم می داند که "مهدیه " اسم مکان است و " فاطمیه " اسم زمان ! اما ما منتظر می مانیم تا روزی که "مهدیه " اسم زمان شود و " فاطمیه " اسم مکان.....