ای خوش آن دیده که بر چهره ی جانان واشد

          گرچه یک عمر من از دلبر خود بی خبرم

                                                            لحظه ای نیست که یادش برود از نظرم

          نظر مرحمت دوست اگر قطع شود

                                                            آنی و کمتر از آن، طعمه ی صدها خطرم

          عمر بگذشت ولیکن به خدا خشنودم

                                                            که از این عمر بود مهر و ولایش ثمرم

          ای خوش آن دیده که بر چهره ی جانان واشد

                                                            من که از حسرت او مانده به در چشم ترم

          نه که امروز بود دیده ی من بر راهش

                                                            از همان روز ازل منتظِر منتظَرم

          روز محشر که بپرسند: که هستی؟ گویم:

                                                            من سگ قافله ی مهدی ثانی عشرم

 

علی اصغر یونسیان «ملتجی»

/ 1 نظر / 26 بازدید
محمد حامد

بغض بزرگترین نوع اعتراض در برابر آدم هاست اگر بشکنه دیگه اعتراض نیست التماسه...!!